Varmebehandlingsstål

  • Heat Treatment

    Varmebehandling

    Varmebehandling refererer til den doble varmebehandlingsmetoden for slukking og temperering ved høy temperatur. Hensikten er å gjøre arbeidsstykket til gode omfattende mekaniske egenskaper. Temperering ved høy temperatur refererer til temperering ved 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Varmebehandlet Steelpipe

    Varmebehandling refererer til den doble varmebehandlingsmetoden for slukking og temperering ved høy temperatur. Hensikten er å gjøre arbeidsstykket til gode omfattende mekaniske egenskaper.